Wyniki konsultacji z mieszkańcami

Po upływie miesiąca czasu i interwencji jednego z mieszkańców, miasto w końcu opublikowało protokół z liczenia głosów w sprawie zamiany działek, albo jak kto woli „ewentualnych działań prorozwojowych” na naszym osiedlu.

W artykule, miasto zapewnia, że do żadnej zamiany działek nie dojdzie.

Informujemy, iż zgodnie z opinią wyrażoną przez mieszkańców osiedla Poligon, Miasto Zielonka odstępuje od rozwiązania rozwojowego polegającego na zamianie działek. Przedmiot sprawy nie będzie rozważany przez władze samorządowe Miasta Zielonka. Wyrażona opinia jest wiążąca w procesie decyzyjnym, dlatego też do żadnej zamiany działek nie dojdzie.

Protokół, poniżej.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.